Anslutna lokalföreningar till SDP

Borås Dövas Förening
(vilande)

 

Dalarnas Dövas Pensionärsklubb
Torget 4
793 31 Leksand
Besöksadress : Sparbanksgatan 6

Dövas Pensionärsförening i Gävleborgs län
c/o Kia Silverdal
Högstavägen 34
804 25 Gävle

Göteborg Dövas Pensionärsförening
Järntorget 8
413 04 Göteborg

Härnösands Dövas Förening – pensionärssektion
Södra vägen 5 B
871 40 Härnösand

Lundabygdens Dövas Förening – pensionärssektion
c/o Halina Tufvesson
Sofiaparken 6 D
222 41 Lund

Medelpads Dövas Förening – pensionärssektion
c/o Maj Daver
Västra Ringvägen 98
871 42 Härnösand

Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening

Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening
Timmermansgatan 11
753 33 Uppsala

Vätterbydgens Dövas Pensionärsförening
Norra Strandgatan 42
553 20 Jönköping

Örebro Dövas Pensionärsförening
c/o Irene Hässledal
Södra Allén 22
702 24 Örebro

Östergötlands Dövas Läns Pensionärsförening
c/o Bernt Hahn
Lindgatan 5
603 36 Norrköping