SDPs styrelse 2022 - 2023

Förbundsordförande: Marianne Wallentin

Ekonomiansvarige: Inga-Britt Andersson, Örebro

Sekreterare: Vera Dahlin, Uppsala

Ledamot: Piakerstin Silverdal, Gävle

Valberedningen

Sammankallande: Thyra Lindström, Härnösand
Barbro Lock Almqvist, Stockholm
Per Eriksson, Göteborg

Revisorer

Revisor: Stig Kjellberg, Leksand
Revisorssuppleant: Sven Holmberg, Örebro