Seniornytt från Dövas Tidning nr 2 - 2022

Marianne Wallentin sammanfattar från Dövas Tidning – Seniornytt nr 3.